Menu

Rygepolitik

Med virkning fra 01. januar 2008 er nedenstående rygepolitik vedtaget af bestyrelsen
i Herlev Fodbold.

  

Det er generelt ikke tilladt at ryge indendørs i klubbens lokaler.  


Dog gælder følgende 3 undtagelser:

På sekretariatets kontor kan rygning tillades i arbejdstiden (såfremt ALLE tilstedeværende i lokalet accepterer dette). Rygning her må dog aldrig foregå i forbindelse med / umiddelbart op til sekretariatets officielle åbningstider (mandag og torsdag 15:00 til 18:00)

 

Rygning i mødelokalet kan finde sted ved møder af længere varighed (over en time) ? det forudsættes at ALLE tilstedeværende i lokalet accepterer dette ? alternativt må der indarbejdes rygepauser i mødestrukturen.

I forbindelse med lukkede arrangementer, kan rygning tillades - dog kun på første sal.

Gældende for alle 3 undtagelser er, at der skal luftes ud i forbindelse med rygning og at askebærer m.v. skal fjernes efterfølgende.

 

Ovennævnte politik gælder alle dage hele døgnet ? året rundt. 

Ovennævnte politik er gældende for ALLE.

 

Rygning er tilladt udendørs - også i forbindelse med servering.

 

 

Overtrædelse af rygeforbuddet vil få konsekvenser i form af bortvisning fra lokalerne (Ikke medlemmers overtrædelse af rygeforbuddet vil medføre udvisning fra klubbens lokaler).

 

 

Ved gentagne overtrædelser kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmer, samt for ikke medlemmer at udstede forbud mod deres færden i klubbens lokaler.

med sportslig hilsen
bestyrelsen