Menu

De 10 forældre-bud

DE 10 FORÆLDRE-BUD I HERLEV IF

 • Mød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det.
 • Forhold dig i ro på sidelinien - lad børnene spille.
 • Ophold dig kun på tilskuerpladserne eller der hvor trænere anviser forældre - og i god afstand til
  trænere og spillere.
 • Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende.
 • Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder.
 • Skab god stemning ved kampene - Bag kage eller boller og byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
 • Bak op om trænerens, holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
 • Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig!

Herlev IF, herunder bestyrelsen, ungdomsformænd og ungdomsudvalget forventer at ovenstående til enhver tid efterleves men forbeholder sig retten til at ædfærdsregulere der hvor det måtte være nødvendigt.

Ved gentagne brud på ét eller flere forældrebud kan det komme på tale at bede forældren om ikke at være tilstede på Herlev IF's anlæg under træning og kamp i en periode eller helt bortvise vedkommende.

Herlev IF er en fodboldklub hvor vi gennem boldspillet dyrker fællesskabet, sammenholdet og de sociale relationer samtidig med at vi byder på kvalitativ og udfordrende træning/kampe samt gode oplevelser på flotte faciliteter.

I Herlev IF benytter vi app’en DBU kampklar som kommunikationsplatform mellem klub, trænere, spillere og forældre hvorfor det er et krav at denne app downloades og benyttes aktivt i forhold til træninger og kampe samt oprettet aktiviteter.

Nedenstående link giver en god og brugervenlig introduktion til app så sørg for at bruge lidt tid på at blive fortrolig med denne. Ved evt. spørgsmål så tag fat i trænerne på holdet eller søg råd og vejledning hos allerede eksisterende medlemmer.

http://klubservice.dbu.dk/kampklar/vejledning/til-spillere-og-foraeldre/

Med Sportslig Hilsen

Bestyrelsen i Herlev IF