Menu

De 10 forældre-bud

DE 10 FORÆLDRE-BUD I HERLEV IF

 1. Brug DBU Kampklar ALTID og tilmeld og mød op til træning, stævner og kamp til tiden - dit barn sætter pris på det.
  • Det kan i løbet af U8 og fremadrettet anbefales at forældre ikke er tilstede under træning. (undtaget hvis der er adfærdsmæssige udfordringer)
 2. Ved tilstedeværelse så forhold dig i ro på sidelinjen - lad børnene spille og bland dig ikke i træning, stævne eller kamp.
 3. Ophold dig kun på tilskuerpladserne eller der hvor trænere anviser forældre - og i god afstand til bane, trænere og spillere.
 4. Respekter trænerens beslutninger. Vær positiv og støttende i alle henseender - også selvom du ikke er enig.
 5. Respekter dommerens beslutninger. Se på dommeren som en vejleder - også selvom du ikke er enig.
  • Gå under ingen omstændigheder ind på banen medmindre træneren beder om det.
 6. Skab god stemning ved træning, stævner og kampe - Fokuser på fællesskab og sociale relationer.
 7. Spørg om træning/stævne/kamp var spændende og sjovt - ikke om resultatet. Vi har fokus på udvikling.
 8. Sørg for bevægeligt og fornuftigt fodboldudstyr - overdriv ikke.
 9. Bak op om trænernes, holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
  • Brok og snak i krogene eller offentligt toleres ikke og er bortvisningsgrund.
  • Vær særlig opmærksom på hvordan du bruger sociale medier personligt og som hold.
 10. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig!

Herlev IF, herunder bestyrelsen, ungdomsformænd og ungdomsudvalget forventer at ovenstående til enhver tid efterleves men forbeholder sig retten til at ædfærdsregulere der hvor det måtte være nødvendigt.

Ved gentagne brud på ét eller flere forældrebud ser vi ingen anden udvej end at bede forældrene om ikke at være tilstede på Herlev IF's anlæg under træning, stævne og kampe i en periode på 3 mdr. eller helt bortvise vedkommende ved særdelse grov forseelse.

I yderste konsekvens og ved manglende overholdelse af et påbud eller bortvisning forbeholder vi os retten til eksklusion af medlem fra Herlev IF og henvise barn og forældre til en anden fodboldklub.

Herlev IF er en fodboldklub hvor vi gennem fodboldspillet dyrker fællesskabet, sammenholdet og de sociale relationer samtidig med at vi byder på kvalitativ og udfordrende træning/stævne og kampe samt gode oplevelser på flotte faciliteter. Vi er en breddeklub der er baseret på frivillighed og ildsjæle og vores vigtigste aktiv er trænere og holdledere som bruger frivillig tid og ressource på at Herlev IF kan tilbyde et fritidsliv og gode sociale- og fodboldmæssige oplevelser.

Det er afgørende at alle børn uanset niveau er motiveret og fokuseret når der trænes, spilles stævner og kampe. Uhensigtmæssig og forstyrrende adfærd er ikke acceptabelt da det driver al for meget tid for de frivillige trænere og holdleder samt er ødelæggende for de børn der gerne vil lære at spille fodbold. Det skal være trygt og lærerigt at spille fodbold i Herlev IF hvor der er plads til alle børn.

Ved uhensigtmæssig og forstyrrende adfærd forbeholder vi os retten til at give pause på sidelinjen, herefter stoppe deltagelse med evt. hjemsendelse, dernæst at tildele en pause/time-out på op til 30 dage til træning, stævner og kampe. I yderste konsekvens til eksklusion af medlem fra Herlev IF og henvise barn og forældre til en anden fodboldklub.

I Herlev IF benytter vi app’en DBU kampklar som kommunikationsplatform mellem klub, trænere, spillere og forældre hvorfor det er et krav at denne app downloades og benyttes aktivt i forhold til træninger, stævner og kampe samt oprettet aktiviteter.

Nedenstående link giver en god og brugervenlig introduktion til app så sørg for at bruge lidt tid på at blive fortrolig med denne. Ved evt. spørgsmål så tag fat i trænerne på holdet eller søg råd og vejledning hos allerede eksisterende medlemmer.

http://klubservice.dbu.dk/kampklar/vejledning/til-spillere-og-foraeldre/

Med Sportslig Hilsen

Bestyrelsen i Herlev IF

 

Luk