Menu

Historien

HI-fodbold blev stiftet den 12. maj 1923. Første spillested var på hjørnet af Herlev Hovedgade og venstre side af Toggangen. Området blev siden bebygget med de nuværende etageejendomme. Efter adskillige flytninger, bl.a. til området mellem Engskolen og S-banelinien, blev de nuværende baner ved Herlev Hallen i 1966 taget i brug. HI-fodbolds klubhus og omklædningsfaciliteter, som blev opført af klubbens medlemmer på selvbyggerbasis, blev indviet den 12. april 1986.
HI-fodbold er en underafdeling af Herlev Idrætsforening, som siden 1949 har været paraplyorganisation for næsten samtlige specialidrætsklubber i Herlev Kommune.

HI-fodbolds bestyrelse, som vælges ved den årlige generalforsamling, engagerer trænere, holdledere og andre, som i det daglige får ”virksomheden”HI-fodbold til at fungere. Det meste af dette arbejde har altid været baseret på en frivillig og ulønnet indsats. Adskillige af klubbens formænd gennem tiderne har haft posten i mere end 10 år, en kendsgerning, der signalerer stabilitet, som er forudsætningen for de ordnede og velorganiserede forhold, som HI-fodboldaltid har prioriterer højt.
Væsentlige oplysninger om HI-fodbold kan findes på klubbens hjemmeside (www.herlevfodbold.dk). HI-fodbolds klubhus med tilhørende sekretariat og cafeterie er beligende Tvedvangen 200 (skråt over for Herlev Skøjtehal). I de aktive perioder, dvs næsten hele året rundt, er klubhuset normalt åben for medlemmer og gæster hver dag i ugen fra ca. kl. 15.

HI-fodbold har altid været den største fodboldklub i Herlev med mange senior- og ungdomshold. Turneringskampe for alle disse hold har for HI-fodbolds vedkommende siden 1944 været organiseret af SBU (Sjællands Boldspil Union). Adskillige af klubbens hold spiller i SBU´s bedste rækker. På SBU´s hjemmeside (www.sbu.dbu.dk) kan man finde oplysninger om kampprogrammer og stillinger for alle HI-fodbold´s turneringshold.
Sportsligt har HI-fodbold altid lagt vægt på at tilbyde medlemmerne - ung som ældre - mulighed for en fodboldmæssig udvikling og oplevelse, som harmonerer med deres forudsætninger og ønsker. Samtidig prioriterer HI-fodbold et godt socialt klima med gensidig respekt for hinanden uanset fodboldmæssige kvalifikationer, sociale og intellektuelle baggrunde samt etniske oprindelser.

Sammenhæng mellem indtægter og udgifter er i næsten alle idrætsklubber et tilbagevendende problem. Kontingent- og sponsorindtægter slår sjældent til. IHI-fodbold er vi så heldige at have en støtteforening med det sprudlende navn Champagneklubben.
Champagneklubben, HI-fodbolds venner blev stiftet i 1963. Formålet var at have en handlekraftig støtteklub. Som tillægsgevinst fik man samtidig et samlingssted for de aktive og passive medlemmer, der havde passeret den pureste ungdom.
Champagneklubben arbejder i det stille og tilfører hvert år HI-fodbold et økonomisk tilskud på adskillige hundrede tusinder kroner, uden hvilket HI-fodbold ville have svært ved at fungere. Basis for Champagneklubbens økonomiske støtte er bl.a. det ugentlige bankospil, som dygtige ledere og hjælpere har påtaget sig at arrangere.
Champagneklubben organiserer på HI-fodbolds vegne al oldboys fodboldspil i klubben. Det sker ved deltagelse i turneringer styret af Old Boys Sammenslutningen af 1949 (hjemmeside: www.obs49.dk).

Luk