Menu

Pædofilipolitik

DBU skriver: 

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister, og er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter baseret på objektivitet og konsekvens.

HI Fodbold har taget aktiv stilling til pædofili. Det betyder blandt andet at alle frivillige trænere og hjælpere der deltager i arbejdet med unge under 18 år skal skrive under på, at klubben gerne måtte indhente oplysninger om pædofili hos politiet. (En børneattest). Der er aftalt en fast procedure for hvordan indhentninger af oplysninger skal ske således det foregår på fortrolig og betryggende vis for alle parter.

DBU skriver: 

Blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn er en yderst alvorlig sag.
 
Urigtige beskyldninger mod uskyldige personer for pædofili er ligeledes en yderst alvorlig sag, som kan have uoverskuelige professionelle og menneskelige konsekvenser for den pågældende. Det er derfor vigtigt, at forældre, trænere og ledere udviser en sund dømmekraft, og ikke forfalder til ”heksejagt” ved mistanke om pædofililignende opførsel eller motiver fra en person tilknyttet klubben. Ved mistanke om eksempelvis blufærdighedskrænkende eller upassende opførsel er det med henblik på et eventuelt efterfølgende sagsanlæg en fordel, hvis mere end én voksen iagttager og opfatter en given situation på samme måde. Voksne skal være opmærksom på, at børns oplevelser af situationer, voksne på baggrund af børns beskrivelser vil kunne betragte som pædofili, ofte ikke opfattes sådan af børnene selv. Det er ligeledes vigtigt at forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.

 

HI Fodbold opfordrer i den sammenhæng alle forældre til at deltage aktivt i deres børns foreningsliv i såvel HI Fodbold som andre foreninger. Et aktivt engagement giver et godt indblik i samarbejdet mellem børn og de ansvarlige trænere og ledere. Omgangstoner og former der kan fortolkes forkert kan derved hurtig blive påpeget overfor HI Fodbold.

 

For spørgsmål og andet kontakt venligst HI Fodbolds Formand.

Luk